Over Boom veiligheidscontrole

Hart voor bomen

Boom veiligheidscontrole VTA

 

Periodieke boom veiligheidscontrole houdt bomen gezond en veilig. Wij verrichten boominspecties volgens de VTA-methode (Visual Tree Assessment) voor iedere boomeigenaar, van particulieren tot woningbouwverenigingen tot VvE’s. Met behulp van deze methodiek beoordelen wij een boom visueel op biologische en mechanische symptomen, die zichtbare en verborgen gebreken aantonen.

Hierbij kijken we naar dingen als bladkleur, bladgrootte of de aanwezigheid van paddenstoelen. Hierop brengen we een advies uit. Zijn er geen noemenswaardige gebreken, dan keuren we de boom goed. U ontvangt van ons altijd een rapportage, zodat u kunt aantonen dat u aan uw zorgplicht heeft voldaan.